phan-mem-tw-led-show-2017

Phần mềm tw led show 2017

Nguyễn Thanh Cảnh 11/01/2019

Giao diện của phần mềm TW LED SHOW 2017, cài đặt cho các dòng BX 6 series ( BX 6uL, BX 6UT , BX 6U0....)

Để chọn điều khiển các dòng BX 6 series, chọn như ảnh dưới:

Sau đó lập trình và cài đặt như bình thường.

 

link tải phần mềm :  Tại đây